Wij zijn op zoek naar collega’s

Kom erbij!

Royal Kids Home is een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit streeft naar respectvolle en liefdevolle omgang met elkaar. Royal Kids Home biedt ieder kind veiligheid en geborgenheid, zodat elk kind op zijn eigen tempo en niveau kan ontwikkelen en ontplooien. Onze bekwame pedagogisch medewerkers ondersteunen en begeleiden uw kind(eren) in zijn eigen ontwikkelproces. Royal Kids Home streeft naar een goede samenwerking met ouders.

Royal Kids Home respecteert ieder kind zoals het is. Alle kinderen krijgen bij ons de gelegenheid om door middel van een stimulerende ontwikkelomgeving te leren. Door te spelen, ontwikkelen kinderen zich in hun omgang met anderen. Royal Kids Home biedt kinderen een veilige en vertrouwde groepsomgeving, waar binnen veel ruimte bestaat om op ontdekking te gaan. Een kind ontwikkelt zich van nature op zijn eigen manier. Het kind is hierbij steeds het uitgangspunt. Daarnaast streven wij naar een goede samenwerking met ouders.

De pedagogisch medewerkers van Royal Kids Home ondersteunen en begeleiden de kinderen in het eigen ontwikkelproces en zijn zich bewust van hun verantwoordelijke en veelzijdige taak. Zij gaan liefdevol met de kinderen om en benaderen kinderen positief. Ze kijken en luisteren goed naar het kind en leren de kinderen dankbaarheid aan. Er wordt gewerkt vanuit christelijke normen en waarden, die bijdragen aan een veilige sfeer binnen onze locaties. Onze werkwijze is vormgegeven in het pedagogisch beleid.

Vertrouwde Medewerkers

Elke dag een bekend gezicht is belangrijk voor kinderen. Dat voelt veilig en vertrouwd. Daarom werken wij met vaste pedagogisch medewerkers op de groepen. […]

Christelijke Waarden

Bij Royal Kids Home is iedereen van harte welkom! Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is iedereen is speciaal en krijgt bij Royal Kids Home […]

Integraal Kindcentrum

Onze vestigingen zijn allemaal onderdeel van een integraal kindcentrum. Samengevat is dit een intensieve samenwerking tussen opvang, onderwijs en zorg. […]