Bergambacht

Bij Royal Kids Home Bergambacht kan uw kind terecht voor de peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Vanaf 2 jaar mag uw peuter een aantal uurtjes op vaste dagdelen komen spelen bij de peuterspeelgroep. Dit biedt uw kind de mogelijkheid om in een andere omgeving op ontdekking uit te gaan en het leert omgaan met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs wordt uw peuter voorbereid op het basisonderwijs.

Op de vrolijke en actieve buitenschoolse opvang krijgen de kinderen de ruimte om te ontspannen en bij te komen van de schooldag. Hier werken we een aantal weken met een bepaald thema. De activiteiten die we doen, passen bij dat thema. Ook gaan we, als het kan, iedere dag met de kinderen naar buiten.

Royal Kids Home Bergambacht vormt een integraal kindcentrum met Christelijke basisschool De Ark.

1 peuterspeelgroep

  • Noach, VE groep voor kinderen van 2 – 4 jaar
    Van 08.30 tot 11.45 uur

1 groep buitenschoolse opvang

De Regenboog, voor kinderen van 4 – 12 jaar
Van 7.00/7.30 – 8.30 uur en van 14.00 – 18.00 uur

Royal Kids Home Bergambacht

Badhuisstraat 17
2861 XT Bergambacht

Teamleidster: Hilde Imminga

Telefoon: 06 – 82 17 82 18
E-mailadres: bergambacht@royalkidshome.nl

LRK:
PSG 185917628
BSO 179294246

Beleid
Pedagogisch beleid
Werkplan van Bergambacht
Beleid Veiligheid & gezondheid van Bergambacht

Openingstijden

Onze reguliere openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 07:30 – 18:00 uur.

GGD Inspectierapport

Klik hier voor het laatste inspectierapport van de PSG en de BSO.

Tarieven

Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kind de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen, realiseren we variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.