Gouderak

Royal Kids Home Gouderak is een buitenschoolse opvang. Uw kind kan hier na schooltijd terecht om te ontspannen en leuke activiteiten te doen. Het is een gezellige en creatieve BSO. We werken een aantal weken met een bepaald thema. De activiteiten die we doen, passen bij dat thema. Ook gaan we, als het kan, iedere dag met de kinderen naar buiten.

Royal Kids Home Gouderak vormt een integraal kindcentrum met Christelijke basisschool De Bron.

2 groepen buitenschoolse opvang Het Speelschip

  • De matrozen, voor kinderen van 4 – 7 jaar
  • De kapiteinen, voor kinderen van 8 – 12 jaar

Royal Kids Home Gouderak

J. Huurmanlaan 10
2831 XT Gouderak

Teamleidster: Hilde Imminga

Telefoon: 06 – 48 69 29 70
E-mailadres: gouderak@royalkidshome.nl

LRK:
BSO 306587336

Pedagogisch Beleid

Pedagogisch beleid
Werkplan van Gouderak
Beleid Veiligheid & gezondheid van Gouderak

Openingstijden

Onze reguliere openingstijden zijn op ma, di, do en vrij van 07:30 – 18:00 uur met mogelijkheid tot uitbreiding van 7.00 tot 19.00 uur

GGD Inspectierapport

Klik hier voor het laatste inspectierapport van de BSO.

Tarieven

Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kind de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen, realiseren we variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.