Lekkerkerk

Royal Kids Home Lekkerkerk bestaat uit een peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang. Als uw kind 2 jaar is, mag hij/zij een aantal uurtjes op vaste dagdelen komen spelen bij de peuterspeelgroep. Dit biedt uw kind de mogelijkheid om in een andere omgeving op ontdekking uit te gaan en het leert omgaan met leeftijdgenootjes. Spelenderwijs wordt uw peuter voorbereid op het basisonderwijs.

Als uw kind al op school zit, kan hij/zij na schooltijd terecht op onze gezellige en creatieve buitenschoolse opvang. Hier kunnen de kinderen ontspannen en leuke activiteiten doen. We werken een aantal weken met een bepaald thema. De activiteiten die we doen, passen bij dat thema. Ook gaan we, als het kan, iedere dag met de kinderen naar buiten.

Royal Kids Home Lekkerkerk vormt een integraal kindcentrum met Christelijke basisschool Eben Haezer.

1 peuterspeelgroep

  • Het Kasteel, VE groep voor kinderen van 2 – 4 jaar
    Ma, di, do en vrij van 08.20 tot 12.20 uur

1 groep buitenschoolse opvang

Het Atelier, voor kinderen van 4 – 12 jaar
Ma, di, do en vrij van 14.00 – 18.00 uur
Ma en do voorschoolse opvang van 7.00/7.30 – 8.15 uur

Royal Kids Home Lekkerkerk

Lorentzweg 60
2941 VE Lekkerkerk

Teamleidster: Hilde Imminga

Telefoon: 06 – 39 75 69 74
E-mailadres: lekkerkerk@royalkidshome.nl

LRK:
PSG 102300318
BSO 408338891

Beleid
Pedagogisch beleid
Werkplan van Lekkerkerk
Beleid Veiligheid & gezondheid van Lekkerkerk

Openingstijden

Onze reguliere openingstijden zijn op ma, di, do en vrij van 07.30 tot 18.00 uur

GGD Inspectierapport

Klik hier voor het laatste inspectierapport van de PSG en de BSO.

Tarieven

Klik hier voor onze tarieven.

Wennen

Wij vinden het belangrijk dat een kind de tijd krijgt om bij ons te komen wennen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Er wordt ruim de tijd genomen voor de eerste kennismaking en gewenning. Meer informatie over de wenprocedure kunt u lezen in ons werkplan.

Thema’s

Bij Royal Kids Home wordt er gewerkt met thema’s (bijvoorbeeld herfst of ‘op wereldreis’). Deze thema’s worden samengesteld in overleg met de basisschool waarin de locatie gevestigd is. Het thema varieert per seizoen en geeft kleur en inhoud aan de activiteiten die er met de kinderen worden gedaan. Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen, realiseren we variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de kindercentra. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot. Het streven is om door middel van de activiteiten alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren.