Peuterspeelgroep 2 – 4 jaar

Op de peuterspeelgroep werken we aan de hand van thema’s om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Er zijn grote en kleine kringmomenten en momenten waarop de kinderen vrij kunnen spelen. De peuterspeelgroepen bieden een VE-programma (voorschoolse educatie). Om de taal- en ontwikkelingsachterstand bij de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid te voorkomen, wordt het VE-programma aangeboden. Hierbij werken we nauw samen met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) die de doelgroepkinderen verwijst. De ruimtes zijn opgedeeld in speelhoeken. Hoeken nodigen kinderen uit tot samenwerking maar stellen kinderen ook in staat om hun eigen plan te trekken en daarin keuzes te maken. De peuters worden voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs om de doorgaande leerlijn te waarborgen.

Inschrijven
Klik hier om uw kind(eren) in te schrijven voor de peuterspeelgroep.