Christelijke waarden

Ieder kind is een ‘Royal Kid’ en daarom bieden wij uw kind het beste: Een koninklijke behandeling waarin Christelijke waarden zoals : Respect voor jezelf en anderen, dankbaarheid, vergevingshezindheid en liefde een belangrijke rol spelen.  Deze waarden zorgen  voor een veillige  sfeer binnen onze locaties, waar uw kind op een positieve manier de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Een bijzondere sfeer

Bij Royal Kids Home is iedereen van harte welkom!  Wat uw achtergrond of levensovertuiging ook is iedereen is speciaal en krijgt bij Royal Kids de liefde en aandacht die zij verdienen.  Onze medewerkers  delen deze waarden en uiten deze op een creatieve manier in de dagelijkse activiteiten.  Ook vinden wij het belangrijk dat onze locaties een veillige plek zijn voor uw kind, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in alle vrijheid die daarbij noodzakelijk is.

Dagelijks unieke activiteiten

De leiding heeft een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld en daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Behalve de reguliere kinderliedjes, leren de kinderen ook christelijke liedjes. Wij leren de kinderen dankbaarheid: voor de zon, de regen, maar ook voor elkaar. Tijdens het tafelmoment bij het eten danken wij God voor de boterhammen. We werken met thema’s zoals bijvoorbeeld vriendschap, natuur, groeien en bloeien en natuurlijk schenken we aandacht aan alle feestdagen van Kerstmis tot Sinterklaas!

Maatschappelijke functie

Ook willen onze IKC’s een maatschappelijke functie vervullen.  Nevenactiviteiten die Royal Kids Home aanbiedt zijn onder andere zwangerschapsgym en bewegingsactiviteiten voor peuters/ kleuters/ ouders. In het IKC kunnen ook andere voorzieningen worden aangeboden, zoals (jeugd)zorg, welzijn, cultuur en sport.

Uniek in onze IKC’s: Royal Kids Care

Vanuit Royal Kids Home is in november 2014 Royal Kids Care opgericht. Een organisatie waarin hulpverleners werkzaam zijn op het gebied van psychische problemen en waar naast diagnostiek ambulante begeleiding en behandeling geboden kan worden.

De stichting Royal Kids Care zal een sleutelrol vervullen in de samenwerking met diverse partijen in de omgeving die zich bezig houden met het kind en de ouders. Er wordt samengewerkt met partijen zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderdiëtistes, kinderfysiotherapeuten en kinderlogopedisten. Door deze samenwerking wordt de maatschappelijke functie van het IKC versterkt. Royal Kids Home is hierin uniek.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8017″]