Oudercommissie

Royal Kids Home heeft een actieve oudercommissies. Vier maal per jaar vergaderen de OC met het managementteam van RKH. Tijdens deze vergadering worden de actuele ontwikkelingen binnen de kindercentra besproken en is er tijd voor eventuele vragen. Verder legt Royal Kids Home regelmatig vraagstukken voor, waarbij advies van de OC gewenst, dan wel verplicht, is.

Activiteiten van de oudercommissies

De OC organiseren regelmatig een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders. De resultaten hiervan worden besproken met het managementteam. Verder organiseren de OC een leuke attentie voor alle pedagogisch medewerkers ten gelegenheid van de dag van de leidster.

De samenstelling van de oudercommissies:

Wij zijn momenteel de oudercommissie aan het samenstellen. Meld je aan via ons contactformulier.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8017″]