Pedagogische activiteitenplanning

Bij Royal Kids Home werken we met verschillende thema’s, bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘Pasen’, ‘vakantie’ of ‘de zee’. We gebruiken hierbij christelijke en algemene thema’s.

Daarnaast maken we gebruik van de thema’s die aangedragen worden door de methode Puk & Ko. Dit is een doorgaande leerlijn met de kinderdagverblijf en de basisschool. Puk & Ko is een totaalprogramma waarin alle 4 de ontwikkelgebieden aan bod komen. We werken bewust aan de taalontwikkeling, het ontluikend rekenen, de sociale vaardigheden en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. De activiteiten die we aanbieden, sluiten aan bij de ontwikkeling en het niveau van de kinderen van de betreffende groep.

Door steeds nieuwe thema’s aan de orde te laten komen worden variëteit, originaliteit en creativiteit binnen de groepen gerealiseerd. De kinderen krijgen hierdoor steeds nieuw materiaal en activiteiten aangeboden waardoor hun ‘wereld’ wordt vergroot.

Eerste hulp

Al onze vaste medewerkers zijn in het bezit van een EHBK- (Eerste Hulp bij Kinderen) en BHV-diploma. Onze verbandkoffers voldoen aan de GGD-richtlijnen, worden door een apotheek onderhouden en staan onbereikbaar voor kinderen op duidelijk aangegeven plaatsen. We werken samen met verschillende huisartsenpraktijken.

Ontruimingsplan

De slaapkamers en groepen zijn voorzien van rookmelders en iedere slaapkamer heeft een verrijdbaar bedje dat met ontruimen kan worden gebruikt. In overleg met de brandweer, hebben we vluchtroutes bepaald. Ieder jaar houden we meerdere calamiteitenoefeningen. Het ontruimingsplan is goed zichtbaar op de groepen en in de kantoren. Ook hangen er op alle locaties plattegronden van het gebouw op diverse plaatsen.

Veilig speelgoed

Het speelgoed is kindvriendelijk en veilig. We lezen de instructies goed en voldoet het speelgoed niet meer qua veiligheid, dan doen we het weg. Het buitenspeelgoed wordt door het keurmerkinstituut gekeurd op veiligheid. Tevens is er een protocol veiligheid met betrekking tot versieringen.

Hygiëne

Speelgoed en ruimtes worden heel goed schoongehouden. De leidsters wassen hun handen veelvuldig. De schoonmaakmiddelen staan onbereikbaar voor kinderen in een afgesloten plaats opgeborgen.

GGD

De GGD controleert jaarlijks de veiligheid en werkwijze van ons kindercentrum. Meer hierover staat beschreven op de pagina kwaliteit.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

[dc_social_wall id=”8017″]